Unieważnienie zapytania ofertowego nr 12/FKE/RPO/2020

Fundacja Kreatywna Edukacja z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Sikorskiego 21 informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 12/FKE/RPO/2020 realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przyczyną unieważnienia są błędy formalne w realizacji zapytania ofertowego oraz niezgodność z założeniami dokumentacji projektu.

Przepraszamy i jednocześnie informujemy, że procedura wyłonienia oferenta zostanie niezwłocznie wznowiona.