Dokumenty rekrutacyjne

Tu znajdziecie wszystkie dokumenty rekrutacyjne Centrum Rozwoju Rodziny. Zacznijcie od regulaminu.

Rekrutacja jest ciągła i trwa od 1 września 2020r. do wyczerpania miejsc w projekcie.