Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji:
Agnieszka Michalak – Prezes Fundacji
Monika Jastrzębska Opitz – Wiceprezes Fundacji

Rada Fundacji:
Danuta Dąbrowska
Ewa Osijewska
Katarzyna Sikora