Władze Fundacji

 

Zarząd Fundacji:
Agnieszka Michalak – Prezes Fundacji
Monika Jastrzębska Opitz – Wiceprezes Fundacji

Rada Fundacji:
Danuta Dąbrowska
Ewa Osijewska
Katarzyna Sikora

Zgromadzenie Fundatorów:
Agnieszka Michalska
Krzysztof Michalski
Monika Jastrzębska-Opitz
Piotr Opitz