Tańce, Hulanki, Swawole

Wydarzenie „Tance Hulanki Swawole,” miało miejsce w dniach 30 września i 1 października 2023 roku w Nowym Dworze Gdańskim. Organizowane było w ramach projektu „Organizacja wydarzeń promujących obszar Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania pod nazwą Tańce Hulanki Swawole” mającego na celu promowanie obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania poprzez realizację dwudniowego wydarzenia kulturalnego. Wydarzenie miało również na celu promocję regionalnych produktów i zasobów, a także inspirację młodych ludzi tradycjami muzycznymi regionu i kraju. Wydarzenie odbyło się pomiędzy Żuławskim Parkiem Historycznym a Żuławskim Ośrodkiem Kultury, przy zakolu rzeki Tugi, a także w Sali widowiskowej Żuławskiego Ośrodka Kultury.

30 września 2023:

– 18:00 – Koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej połączony z potańcówką w Żuławskim Ośrodkiem Kultury.

1 października 2023:

– 12:00 – 19:00 – Żuławskie Spotkanie Kapel Podwórkowych: Występy zaproszonych kapel podwórkowych,

– Pokaz kulinarny: Pascal Brodnicki poprowadził pokaz kulinarny inspirowany żuławskimi smakami, wykorzystując charakterystyczne produkty tego regionu, takie jak miód, mleko i sery. Uczestnicy mieli okazję skosztować potraw przygotowanych podczas pokazu.

– Pokaz tworzenia ceramiki żuławskiej – „Ceramika z Kącika”, Magdalena Wenta-Schulz: Obejmował on toczenie na kole garncarskim, wypał raku, pokaz dawnych metod uszczelniania glinianych garnków (np. mlekowanie) oraz zdobienia metodą „Koński włos”.

–  Rękodzielnicy, Koła Gospodyń Wiejskich i mali wytwórcy produktów żywnościowych mieli okazję zaprezentować się na Żuławskim ryneczku.

– 19:00 – Koncert Kapeli ze Wsi Warszawa w sali widowiskowej Żuławskiego Ośrodka Kultury.

Uczestnicy wydarzenia „Tańce Hulanki Swawole” wyrazili ogromne zaangażowanie i ogromne zadowolenie z udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Atmosfera była pełna entuzjazmu, a różnorodność planowanych atrakcji przyciągnęła szeroką publiczność.

W trakcie koncertu Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej w ramach wigilii wydarzenia, uczestnicy nie tylko delektowali się wspaniałą muzyką, ale także włączyli się w potańcówkę. Energia, jaka towarzyszyła temu wieczorowi, była zaraźliwa, a uczestnicy opuszczali salę widowiskową z uśmiechem na twarzy.

Podczas Żuławskiego Spotkania Kapel Podwórkowych i pokazu kulinarnego, obecność zaproszonych kapel, wzbudziła entuzjazm widzów i przechodniów. Smakowanie potraw inspirowanych lokalnymi smakami, przygotowywanych przez kulinarnego eksperta Pascala Brodnickiego, dostarczyło uczestnikom nie tylko wrażeń kulinarnej uczty, ale również zacieśniło więzi społeczności.

Pokaz tworzenia ceramiki żuławskiej był interaktywny, a dzieci, młodzież i dorośli mieli okazję nie tylko obserwować, ale także aktywnie uczestniczyć w procesie twórczym. To wywołało ogromną radość wśród najmłodszych uczestników, którzy z zapałem angażowali się w pracę z gliną.

Otwarta kawiarenka Żuławska oraz Żuławski ryneczek stały się miejscem, gdzie rękodzielnicy, Koła Gospodyń Wiejskich i mali producenci żywności mogli podzielić się swoimi pasjami i produktami z publicznością. Uczestnicy mieli okazję nawiązać bezpośredni kontakt z twórcami i spróbować unikatowych wyrobów, co zwiększyło poczucie wspólnoty.

Zakończenie wydarzenia koncertem Kapeli ze Wsi Warszawa było momentem pełnym wzruszeń i pozytywnych emocji. Uczestnicy wspólnie cieszyli się muzyką i atmosferą, podkreślając udane zakończenie „Tanców Hulanek i Swawoli.”

Całość wydarzenia przyciągnęła i zadowoliła uczestników, podkreślając nie tylko bogactwo kulturowe i artystyczne Żuław, ale także ich potencjał do tworzenia wspólnoty, inspiracji i radości.

Operacja pn. Zorganizowanie wydarzenia pod nazwą “Tańce, Hulanki, Swawole” mająca na celu promocję regionu ŻLGD poprzez organizację wydarzenia pn. “Tańce, Hulanki, Swawole” do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną – współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Poddziałanie “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.