Animacja rządzi Kinem Żuławy

Autorskie animacje najlepszych polskich twórców można zobaczyło w Kinie Żuławy 448 widzów dzięki V Ogólnopolskiemu Festiwalowi Polskiej Animacji O!PLA. O!PLA to animacje zarówno dla dzieci, jak i tylko dla dorosłych, a jurorami festiwalu są jego widzowie, którzy oglądali filmy w kilkudziesięciu miastach w Polsce. Festiwal w Kinie Żuławy miał miejsce od 21 marca do 14 maja 2017.

O!PLA, czyli: „O! Polska Animacja” jest przede wszystkim próbą odzyskania kontaktu i budowania relacji pomiędzy polskim widzem, a polską animacją autorską, a także – za sprawą projektów towarzyszących – promocją, w kraju i za granicą, jednej z najważniejszych dziedzin polskiej sztuki. Celem O!PLA jest docieranie ze sztuką animacji nie tylko do dużych, ale przede wszystkim do mniejszych ośrodków w kraju, poprzez projekcje dla widzów w różnym wieku.
W ramach festiwalu odbędą się dwa konkursy: „Konkurs Główny” dla młodzieży 16+ i dorosłych oraz „Teraz dzieci mają głos” w kategorii przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W tych konkursach Jurorami są widzowie biorący udział w projekcjach (głosowanie odbywa się w oparciu o karty do głosowania). To Widzowie w całej Polsce decydują, do kogo powędrują statuetki Złotych, Srebrnych i Brązowych Tobołków Koziołka Matołka oraz nagrody specjalne.

W ramach zadania zrealizowano 2 konkursy: Konkurs Główny i Konkurs „Teraz Dzieci Mają Głos”. W konkursie Głównym uczestniczyło 236 osób, w Konkursie TDMG 212 (89 w kategorii przedszkolnej i 123 w kategorii wczesnoszkolnej). Łącznie w V Ogólnopolskim Festiwalu Polskiej Animacji wzięło udział i oddało swój głos 448 WIDZÓW. Wiele osób w Kinie Żuławy było pierwszy raz, więc wzrosła liczba zainteresowanych korzystaniem z lokalnego Kina Żuławy. Zakładaliśmy 10 projekcji w ramach konkursu, a odbyło się ich 13, bo widzowie chcieli wracać na inne filmy w ramach konkursu :).

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Nowy Dwór Gdański i realizowany we współpracy z Żuławskim Ośrodkiem Kultury.