Senior Active

Tańczą salsę, zakładają konta na Facebooku i rozwijają swoje najlepsze cechy dzięki arteterapii. Nowodworscy seniorzy nie mają czasu się nudzić.
Od lutego do czerwca seniorzy mieli możliwość uczestniczenia w kursie dla początkujących, na którym uczyli się podstaw obsługi komputera oraz bezpiecznego korzystania z sieci. Na kursie tańca, który prowadził uczestników przez najpopularniejsze techniki, rozwijali koordynację ruchową i utrzywali kondycję, a na zajęciach arteterapii odkrywali swoje możliwości i rozwijają kreatywne myślenie. 
Uczestnicy naszych zajęć to ta grupa już aktywna, która potrzebuje tylko możliwości upłynnienia swojej energii. Podczas wspólnych zajęć nie tylko poznają zupełnie nowe rzeczy i nabywają przydatnych umiejętności, ale przede wszystkim integrują się ze sobą. Widzimy, że zajęcia przynoszą uczestnikom mnóstwo radości, że zawiązują się nowe grupy, może więc za chwilę powstaną pomysły na kolejne działania. Bo seniorzy w naszym mieście są, jak mówi nazwa projektu, active.
Projekt „Senior Active” został zrealiowany we współpracy i przy wsparciu Żuławskiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański oraz dzięki dofinansowaniu ze strony Gminy Nowy Dwór Gdański.

GALERIA