Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Opiekun Rodziny w Centrum Rozwoju Rodziny w Nowym Dworze Gdańskim

Fundacja Kreatywna Edukacja

Biuro Projektu Centrum Rozwoju Rodziny

ul. Sikorskiego 21

82-100 Nowy Dwór Gdański

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 3. września 2020 na stronie internetowej Fundacji Kreatywna Edukacja nabór na wolne stanowisko (1/2 etatu): Opiekun Rodziny (OFERTA PRACY NR 7/FKE/RPO/2020) w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” realizowanego przez Fundację Kreatywna Edukacja w partnerstwie z Gminą Nowy Dwór Gdański w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w terminie wyznaczonym na składanie dokumentów, tj. 14.09.2020, do godz. 15:00, do siedziby Biura Fundacji Kreatywna Edukacja wpłynęła jedna oferta:

Joanna Mikos, zam. Nowy Dwór Gdański.

Po weryfikacji przedłożonych dokumentów została wybrana:

Joanna Mikos, zam. Nowy Dwór Gdański

Wyżej wymieniona osoba spełnia wymagania określone dla w/w stanowiska w ogłoszonym naborze.

Nowy Dwór Gdański, 15.09.2020