Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Asystent Osób Niepełnosprawnych
w Centrum Rozwoju Rodziny w Nowym Dworze Gdańskim

Fundacja Kreatywna Edukacja

Biuro Projektu Centrum Rozwoju Rodziny

ul. Sikorskiego 21

82-100 Nowy Dwór Gdański

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 3. września 2020 na stronie internetowej Fundacji Kreatywna Edukacja nabór na wolne stanowisko (1/2 etatu): Asystent Osób Niepełnosprawnych (OFERTA PRACY NR 6/FKE/RPO/2020) w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” realizowanego przez Fundację Kreatywna Edukacja w partnerstwie z Gminą Nowy Dwór Gdański w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w terminie wyznaczonym na składanie dokumentów, tj. 14.09.2020, do godz. 15:00, do siedziby Biura Fundacji Kreatywna Edukacja nie wpłynęła żadna oferta.

Nowy Dwór Gdański, 15.09.2020