Darowizny

Jeśli masz wolne środki pieniężne i chcesz mieć swój udział w naszych inicjatywach, możesz przekazać darowiznę pieniężną na konto Fundacji 82 8306 0003 0006 4523 2000 0010 z dopiskiem „na cele statutowe Fundacji”.

Możesz pomóc też poprzez podarowanie ciekawych książek, materiałów biurowych itp.