Lekcja z pomysłem

lekcjazpomyslemProgram „Lekcja z pomysłem” skierowany jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie powiatu nowodworskiego. Wspiera finansowo lub rzeczowo ciekawe inicjatywy podejmowane przez nauczycieli, którzy pragną pobudzać dzieci do odkrywania i rozwijania swoich talentów i zainteresowań.

Postanowienia Ogólne
1. Program „Lekcja z pomysłem” skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych, średnich i przedszkoli na terenie powiatu nowodworskiego.
2. Celem programu jest wspieranie lekcji/zajęć edukacyjnych (zwane dalej lekcją), które angażują zarówno nauczyciela jak i uczniów. Nauczyciel, który ma pomysł na przeprowadzenie ciekawej lekcji, może wnioskować o uzyskanie środków rzeczowych lub finansowych niezbędnych do przeprowadzenia lekcji.
3. W ramach programu Fundacja nie finansuje nagród oraz nie wspiera inicjatyw ogólnoszkolnych (np. festyny, konkursy).
4. Jednorazowe wsparcie nie może przekroczyć kwoty 500 zł.

Kryteria przyznawania wsparcia:
Warunkiem starania się o uzyskania wsparcia jest złożenie wniosku, w którym nauczyciel opisze pomysł na lekcję, uzasadni jej cel oraz przedstawi korzyści dla ucznia, jakie planuje uzyskać poprzez jej przeprowadzenie.

Nabór wniosków odbywa się dwa razy w roku. Terminy składania wniosków:
I nabór: 3o września
II nabór: 31 marca

Informacja dodatkowa:
Terminy realizacji Lekcji z pomysłem:
I nabór: do 31 grudnia
II nabór: do 30 czerwca

Wzór wniosku o uzyskanie wsparcia stanowi załącznik do regulaminu.

210317regulamin_i_wniosek_lekcja_z_pomyslem

umowa_lekcja z pomysłem

lekcja z pomysłem_zal_do_przelewu

lekcja z pomysłem_zal_wzor_rozliczenia