Ograniczenia w działalności Centrum

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami (§11a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) musimy wstrzymać działanie naszej Kluboświetlicy. Przechodzimy na pracę zdalną.

Mamy nadzieję, że niedługo będziemy mogli znowu się spotkać. Bądźcie zdrowi.

Link do rozporządzenia: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001917/O/D20201917.pdf

Wynik zapytania ofertowego nr 10/FKE/RPO/2020

dotyczącego zamówienia usługi: świadczenia specjalistycznego poradnictwa prawnego

w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły: 2 oferty.

Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę: Kancelaria Radcy Prawnego Grażyna Sujecka-Ruła.

Oferta na kwotę 150 zł brutto/godzinę.

Oferta ta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym. Zamawiający wziął pod uwagę cenę brutto za 1 godzinę, jak i doświadczenie.

Dziękujemy Wykonawcom za udział w procedurze i złożenie ofert.

Nowy Dwór Gdański, 15.09.2020