Oferta Pracy w Centrum Rozwoju Rodziny

OFERTA PRACY NR 1/FKE/RPO/2020 w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” realizowanego przez Fundację Kreatywna Edukacja w partnerstwie z Gminą Nowy Dwór Gdański w ramach Osi Priorytetowej 6. Integracja Działanie 6.2 Usługi Społeczne Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych. Szanowni Państwo,  W związku z realizowanym przez Fundację Kreatywna Edukacja … Czytaj dalej Oferta Pracy w Centrum Rozwoju Rodziny