Ograniczenia w działalności Centrum

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami (§11a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) musimy wstrzymać działanie naszej Kluboświetlicy. Przechodzimy na pracę zdalną.

Mamy nadzieję, że niedługo będziemy mogli znowu się spotkać. Bądźcie zdrowi.

Link do rozporządzenia: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001917/O/D20201917.pdf