Wynik zapytania ofertowego nr 9/FKE/RPO/2020

dotyczącego zamówienia usługi: świadczenia specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły: 2 oferty. Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę: Indywidualna … Czytaj dalej Wynik zapytania ofertowego nr 9/FKE/RPO/2020