Lekcja z pomysłem

lekcjazpomyslem

Program „Lekcja z pomysłem” skierowany jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta Nowy Dwór Gdański. Wspiera finansowo lub rzeczowo ciekawe inicjatywy podejmowane przez nauczycieli, którzy pragną pobudzać dzieci do odkrywania i rozwijania swoich talentów i zainteresowań.
Postanowienia Ogólne
1. Program „Lekcja z pomysłem” skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych, średnich i przedszkoli na terenie Powiatu Nowodworskiego.
2. Założeniem programu jest wspieranie lekcji/zajęć edukacyjnych (zwane dalej lekcją), które angażują zarówno nauczyciela jak i uczniów. Nauczyciel, który ma pomysł na przeprowadzenie ciekawej lekcji, może wnioskować o uzyskanie środków rzeczowych lub finansowych niezbędnych do przeprowadzenia lekcji.
3. W ramach programu Fundacja nie finansuje nagród oraz nie wspiera inicjatyw ogólnoszkolnych (np. festyny, konkursy).
4. Jednorazowe wsparcie nie może przekroczyć kwoty 500 zł.
Kryteria przyznawania wsparcia:
Warunkiem starania się o uzyskanie wsparcia jest złożenie wniosku, w którym nauczyciel opisze pomysł na lekcję, uzasadni jej cel oraz przedstawi korzyści dla ucznia, jakie planuje uzyskać poprzez jej przeprowadzenie. O przyznaniu dofinansowania decyduje komisja programu.

Nabór wniosków odbywa się dwa razy w roku. Terminy składania wniosków:
I nabór: 30 września
II nabór: 31 marca

Wzór wniosku o uzyskanie wsparcia stanowi załącznik do regulaminu.

Informacja dodatkowa:
Terminy realizacji Lekcji z pomysłem:
I nabór: do 31 grudnia
II nabór: do 30 czerwca