Rozeznanie rynku dot. warsztatów wokalnych

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów wokalnych w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację  i wsparcie rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Usługa będzie prowadzona na rzecz osób z terenu rewitalizowanego, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także … Czytaj dalej Rozeznanie rynku dot. warsztatów wokalnych